شیفتگان کمال

انتشار کتب جدید
نویسنده : عبد الامیر - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
 
با یاری خداوند یکتا و عنایات بی علت او به زودی آثار ذیل به تصحیح شرح و تعلیقه ی آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر در موسسه ی شیفتگان کمال بچاپ می رسد:

ایجاج الاحزان (موجج نیران الاحزان فی وفات غریب خراسان) عبد الرضا بن محمد الاوالی البحرانی

ثمینة الاشعار عن ثامن ائمة الاطهار ( دیوان شعر امام رضا علیه السلام)

ذکریه  میر سید علی همدانی

فقریه  میر سید علی همدانی

منامیه  میر سید علی همدانی

سیر الطالبین  میر سید علی همدانی

اربعین حدیث فی فضائل امیر المومنین  میر سید علی همدانی

سبعین مناقب فی فضائل امیر المومنین  میر سید علی همدانی

علم القیافه  میر سید علی همدانی

فراست  میر سید علی همدانی

همدانیه  میر سید علی همدانی

رسالة القدوسیه  میر سید علی همدانی

شجرة الاولیاء  میر سید علی همدانی

بهرامیه  میر سید علی همدانی

شرح مرادات حافظ  میر سید علی همدانی

شرح فصوص الحکم  میر سید علی همدانی

رسالة الوجودیه  میر سید علی همدانی

چهل مقام صوفیه  میر سید علی همدانی

ده قاعده  میر سید علی همدانی

انسان کامل  میر سید علی همدانی

ذکریه   میر سید علی همدانی

درویشیه  میر سید علی همدانی

فتوتیه  میر سید علی همدانی

عقلیه ی امیریه  میر سید علی همدانی

مرآة التائبین  میر سید علی همدانی

مشارب الاذواق  میر سید علی همدانی

واردات امیریه  میر سید علی همدانی

مکتوبات  میر سید علی همدانی

الناسخ والمنسوخ  میر سید علی همدانی

اسرار الوحی  میر سید علی همدانی

رسالة القدسیه فی اسرار النقطه  میر سید علی همدانی

دیوان اشعار  میر سید علی همدانی


 
comment نظرات ()